به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

آشنایی با معاونت سما

برگزاری کارگاه آموزشی سامانه های فناوری

به گزارش روابط عمومی سما استان یزد :

به همت مدیر فناوری سما استان کارگاه آموزشی سامانه های فناوری ویژه مدیران و معاونین مدارس سما استان در تاریخ 98/12/1 در محل سایت کامپیوتر مجتمع سما یزد برگزار گردید

 

جستجو