به مجتمع آموزشی و فرهنگی سما واحد یزد خوش آمدید

آشنایی با معاونت سما

ثبت نام آزمون استخدامی

امکان ثبت نام در سایت آموزشکده می باشد .

افراد متقاضی جهت ثبت نام می توانند به سایت کامپیوتر آموزشکده مراجعه نمایند .

جستجو